home

Welkom bij De Nijensteen

Welkom bij De Nijensteen; een plek in een prachtige omgeving die inspireert en die mensen en ideeën aantrekt en samenbrengt.

Stichting de Nijensteen heeft tot doel onderdeel uit te maken van, en bij te dragen aan de ontwikkeling van het platteland in haar omgeving. Zij doet dat door middel van het stimuleren van duurzame landbouw, natuurbeheer, duurzaam bouwen en door behoud van cultuur historische elementen in het landschap. De Nijensteen wil de wijze waarop zij invulling geeft aan deze doelstelling graag delen met andere belangstellenden zodat initiatieven navolging krijgen of tot voorbeeld dienen voor andere mensen en organisaties. Daartoe stelt zij de accommodatie en locatie ter beschikking aan gelijkgestemden.

Maatschappelijk verantwoord opererende organisaties die op zoek zijn naar een locatie voor een bijeenkomst, vergadering, training of andere activiteit, nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen over de mogelijkheden.
Klik op deze link voor contactgegevens of voor het aanvragen van meer informatie.